FAQ2018-02-26T09:36:40+00:00

FAQ

Lasota Energy armbånd

Absolut – Der er intet unaturligt ved skala frekvenser. De har været omkring os siden skabelsen af universet. Hver nerveimpuls i din krop er i sig selv en elektrisk strøm. Hver eneste celle i din krop er et mini-batteri, der under et raskt stofskifte udgiver 70-90 minivolt. Hvad du opnår ved at bruge et skala indlæst frekvensarmbånd er simpelthen en optimering af dine egne cellers energi, for derved at optimere din generelle sundhed.

Ioner kan både være positive eller negative. Vi er helt nede på molekylar niveau, altså det mindste mindste. Man taler om neutrale molekyler, når koncentrationen af protroner og elektroner er lige. Når et molekyle har mistet flere elektroner i forhold til protroner, taler man om positive ioner. Det er på alle måder dokumenteret, at positive ioner er skadelige for kroppen. At et molekyle mister sine elektroner sker ved høj-energi; det værste vi kender er radioaktivitet, men også radiobølger, røntgen mv. kan skabe positive ioner. Alle ved det er meget usundt at være lige under en højspændingsledning, men også trådløst netværk, mobilt netværk og byggeri med meget beton, giver positive ioner. Sikkert i et mindre omfang, men skadeligt for molekylerne er det, og dem består din krop af. Negative ioner har omvendt en gavnlig effekt, og der er lavet masser af studier på, hvor gavnligt kroppen på alle mulige måder har effekt af dette. Se blot nogle enkelte under dokumenter.

Skala betyder egentlig “trappe” og bliver i denne sammenhæng brugt som niveauer for frekvenser. Da kroppens celler i et raskt stofskifte arbejder på forskellige niveauer, alt efter hvilke celler man taler om, vil man forsøge og ramme disse så bredt som muligt. Det er muligt at kode disse forskellige frekvenser ind i et hologram ved hjælp af lydbølger. Denne proces er overordentlig langsom og tager for hvert eneste hologram ca. 24 timer. Der er to hologrammer i hvert Lasota Energy produkt.

Man er ikke helt klar over, hvordan kroppens celler retter sig ind efter disse koder, men teorien er, at det foregår via vores intrinsiske nervesystem i vores collagene væv, på samme måde som teorien omkring akupunktur, triggerpunkter osv. Da nervesystemet er ekstremt hurtigt, kan nogle af virkningerne også indtræffe øjeblikkelig, såfremt man kompensationsmæssigt er ude af balance.

Det varierer meget fra person til person, hvilken effekt man får. Videnskabelige undersøgelser har bevist mange forskellige positive effekter som f.eks.: Det, at negative ioner, lindrer høfeber, hovedpine, astmasymptomer, sæsonbetonet depression og træthed.

Negative ioner giver mere energi til dit sind og til din krop. En af grundene til, at nogle mennesker oplever et højere energiniveau lige efter et tordenvejr, er på grund af de millioner af negative ioner, der efterlader os fulde af energi.

Magneter tiltrækker eller frastøder visse former for metal, afhængig af om det er minus eller plus polariseret. Det eneste der i kroppen er metallisk, er et stof i de røde blodlegemer, hæmoglobin, jernholdigt protein som binder ilten. Ilt skal alle celler i kroppen bruge. Ved usund levestil, dårlig kost og manglende motion, tobak eksempelvis, klister de røde blodlegemer sig sammen. Derved er der mindre overflade areal til at transportere ilt, og cellerne får derved dårligere levebetingelser.

Magneter har dog flere begrænsninger;

  1. Det skal sidde på punkter hvor hudmodstanden er lav, omkring håndleddet er der 6 punkter på størrelse med et knappenålshoved og det samme gælder omkring anklen.
  2. Det virker kun på blodet, da det reelt er det eneste i kroppen som indeholder metal.
  3. Hvis man er i nærheden af noget der er mere magnetisk (f.eks. mobiltelefon eller PC), bliver virkningen meget begrænset, eller forsvinder helt.

Hologrammer går igennem nogle specielle nervesensorer op til vores motoriske cortex, og “fintuner” hele det motoriske system i vores lillehjerne som er ansvarlig for hele vores muskel system. Det gør den med mere end 200m/sek. De er ikke begrænset af andre påvirkninger.

Magneter og hologrammer har derfor intet at gøre med hinanden, heller ikke de virkninger man opnår.

Virkningen er kumulativ, hvilket betyder; at jo mere du bruger produktet, jo bedre virkning får du. Hvis du har søvnbesvær, er det nødvendig at have det på, når du sover, hvis der skal være effekt.

Jo bedre kvalitet – jo længere tid vil produktet holde. Produkterne er af høj kvalitet og vil derfor ofte indeholde en stærkere negativ ladning, der først begynder og aflade efter 6 måneder. Det betyder ikke, armbåndet mister deres virkning efter 6 mdr, men den negative ionisering, der er i armbåndet, begynder derfra stille og rolig at miste sin effekt. Skala frekvenserne er på det tidspunkt stadig aktive og aflades ikke.

Lasota Energy armbånd indeholder langt flere negative ioner end gennemsnittet for tilsvarende produkter, samt 2 effektive hologrammer. Det stærke silikonearmbånd er fyldt med så mange negative ladede ioner som muligt for at opnå maksimal effekt.

De skala frekvenser, der ligges i vores hologrammer, er igennem en lang proces, der tager mere end 24 timer, for at få ilagt den rette og rigtige mængde frekvenser.

Hologrammet er den væsentlige del af produktet. En lille og tynd metalfilm / plade, hvor lydfrekvenser / skala bølger er blevet indkodet til den maksimale lydstyrke.
Det at lægge skala bølger ind i hologrammer er en lang proces, der varer mere end 24 timer for hvert eneste produkt, for at opnå den rette frekvens mængde. Skala bølger er mere effektive, og på en række vigtige felter helt anderledes end standard elektromagnetiske felter – som er mindre stærke og har en tendens til at miste intensitet, når de passerer gennem faste genstande.

Jo højere koncentration af negative ladede ioner jo bedre virkning. Der er ingen af vores produkter der ligger under 1000 negative ioner pr. cm3, hvilket gør produktet til et absolut unikt produkt på markedet. Specielt fordi at de negative ioner blot er en ekstra ting i vores armbånd, der også indeholder skala frekvenser.

Ja, kan generelt tåle det som din hud kan tåle; almindeligt postevand, saltvand og klorvand. Det kan ikke tåle opløsningsmidler.

Ja, der er ingen fare for hverken dig eller dit barn, hvis du anvender produktet under en graviditet. Faktisk har mange mindre graviditetskvalme, når de anvender Lasota Energy.

Ja, selvom produktet er lavet ved hjælp af elektromagnetisme og er fyldt med negative ladede ioner, påvirker det ikke pacemakeren eller andet indopereret elektronisk udstyr.

De fleste personer med gigt og ledsmerter kender til påvirkningen af ioner. På kolde og regnfulde dage og ved optræk til uvejr fyldes luften med et overskud af positive ioner. Mange personer med arthritis, kroniske reumatiske smerter i fingre, ryg og knæ, klager over smerter i leddene. Personer med astma lider af vejrtrækningsbesvær og hvæser og gisper.
Efter uvejret fyldes luften med et overskud af negative ioner, og personerne føler sig straks bedre tilpas.

Det er helt ligegyldigt om du sætter det på højre eller venstre hånd, eller hvilket ankelled du anvender. Ved ankel- og håndleddene er hudmodstanden meget lav og derfor kan frekvenserne samt ionerne bedst penetrerer her.

Armbåndenes effekt er den samme. Det er kun et spørgsmål om design. På E-Line står der Lasota Energy på armbåndet, det gør der ikke på L-Line.

Ja, det kan du desværre godt. Vi er blevet gjort opmærksom på at der florerer Lasota Energy armbånd til salg på disse sider. Det er ikke noget vi kender noget til, og vi har ikke forhandleraftaler med nogen om salg på nettet. Så vi fraråder disse produkter, da det må være kopivarer der er tale om.

Vi råder folk til at have et armbånd der ikke sidder alt for løst men heller ikke for stramt.
– Ca. 1 cm frirum så det kan bevæge sig lidt.
– Det må ikke sidde helt stramt, da kroppen så ikke kan komme af med varmen.

Det er fordi vi har 6 punkter omkring håndled og ankler hvor hudens modstand er mindre, (0,08 mA) og derved trænger hologrammets effekt nemmere igennem der. Der er også andre steder på kroppen hvor vi har lav hudmodstand men hologrammet skal helst sidde så langt væk som muligt fra balancecenteret (håndled og ankel).

Nej, Lasota Energy armbåndene er 100% allergitestet. Det indeholder ingen nikkel eller andre sundhedsskadelige stoffer som din hud ikke kan tåle.

Det eneste du skal være opmærksom på er at armbåndet ikke må sidde helt stramt, især hvis du dyrker sport eller sveder meget.
Kroppen skal kunne komme af med varmen.

Nej den negative ion ladning afgives pr. sekund pr. cm2. Det er lidt teknisk at forklare da det har noget at gøre med massefylden og hvordan ionerne er ladet ind i båndet. Men du kan sammenligne det med en lommelygte. Lommelygten skal bruge f.eks. fire styk 1,5 volt batterier, men det betyder ikke at batterierne afgiver 6 volt, men blot at de kan holde en lang spænding på 1,5 volt. Det samme gælder båndet; tager du to bånd på får du ikke 3000 negative ioner i sekundet pr. cm2 men blot 1500 ioner som tager længere tid om at aflade. Folk der virkelig har mange kompensatoriske problemer vil i reglen aflade armbåndet hurtigere end en som ikke har mange problemer, og for nogle få, vil det derved give god mening at have to armbånd på, for længere holdbarhed.

Armbåndene skal sidde max 3 cm fra et at de 6 punkter man har rundt om håndledet, eller anklen.

Vi råder folk til at have et armbånd der ikke sidder alt for løst men heller ikke for stramt.
– Ca. 1 cm frirum så det kan bevæge sig lidt.
– Det må ikke sidde helt stramt, da kroppen så ikke kan komme af med varmen.

Det er fordi vi har 6 punkter omkring håndled og ankler hvor hudens modstand er mindre, (0,08 mA) og derved trænger de negative ioner nemmere igennem der. Der er også andre steder på kroppen hvor vi har lav hudmodstand, men hologrammet skal helst sidde så langt væk som muligt fra balancecenteret (håndled og ankel).

Tjek vores størrelsesguide og mål dit håndled inden køb af armbånd.

Outletten er oprettet med produkter som vi enten har fået i forkerte størrelse eller med simple design fejl.
Produkterne fejler INTET og har præcis den samme effekt som de andre Lasota Energy produkter.
Samme antal ioner og samme skalafrekvens hologrammer.
Begrænset antal, outletten kører indtil der er udsolgt!!

D-Line = En varelevering med en størrelse der var for stor eller for lille, og derved blev til en mellemstørrelse.
Produktet i sig selv fejler INTET og har samme virkning som E-Line og L-Line

Der findes tre forskellige typer Tremor, og uanset hvilken type det er, at det er mere end irriterende.
Ingen kender den faktisk årsag til Tremor.

Noget tyder på det er en neurologisk funktionslidelse, imellem samspil forskellige. Centre i hjernen, specielt imellem hjernestammen, mellemhjernen og lille hjernen.

Vi pointerer vi altid, at Lasota Energy armbånd ikke kan behandle lidelser, men vi må bare sige at utrolig mange personer med forskellige typer af Tremor lidelser har haft meget stor gavn af armbåndet. 

Da man ikke ved hvorfor det kommer, og man heller ikke ved hvad der skal til for at standse eller behandle det, kan vi heller ikke sige hvad det eksakt er som gør at rystelserne enten aftager i væsentlig grad eller hele stopper når man anvender et Lasota Energy armbånd.

Det er selvfølgelig ikke alle de hjælpere på, men rigtig mange har enten god effekt eller nogen effekt ved anvendelsen af armbåndet. Det er svært at sige præcis hvor mange, men mit umiddelbare skøn er at det ligger imellem 50-55% som vil have en effekt, og af dem der vil have en effekt, vil det cirka være 25 % hvor det er enten aftager meget eller helt forsvinder.

Det er ligegyldigt, hvilken model man anvender.

Hvis det er så kaldtørestenen det er drejer sig om, så det er noget fysisk som påvirker balancecenteret i høj grad. Det er ganske forfærdeligt at have.
Man skal enten til en behandler, det kan være en Osteopat, En ørelæge Eller måske en læge som kan lave en speciel manøvre der kan få stenene ud, hvilket vil hjælpe umiddelbart. Armbåndet er som beskrevet ikke noget der hverken kan eller skal erstatte terapi eller medicin.

Lasota Pet Energy

Ja, hundes pels har et specielt stof som hedder Collagen. Dette stof gør at de negative ioner trænger ligeså godt ind i hundes krop som hos mennesker.

I princippet ja, dog skal man være opmærksom på at båndet ikke kan holde til hunde med store kræfter, da det er lavet til at sprænge hvis hunden skulle sidde fast i en gren eller lign.

Levetiden på halsbåndet er 12 måneder (ofte væsentlig mere end 12 måneder). Grunden til at levetiden er længere hos Lasota Pet, er at der kan være og der er flere negative ioner i.

Halsbåndet fungere ligesom et bælte, der er huller hvor man sætter krogene fast. Det er derfor at størrelserne går fra 21-38 og 38-58 cm.

Alt der trækker vejret må anvende halsbåndet. Dvs. alle kæledyr.

Horse Power

Et Lasota Energy HorsePower kan som de humane bånd ikke behandle skader eller erstatte medicin.

Når det så er sagt, kan produktet optimere nervesystemet på alle dyr og mennesker, til det man kunne kalde for homøostase, som betyder kropslig ligevægt.

Dette kan have en meget stor effekt på bevægeligheden, og restitutionen, da båndet forsøger på at ændre det indre miljø, sådan at stabile forhold kan fastholdes.

Da Lasota Energy udviklede HorsePower, lavede vi vores egne interne test på over 50 heste, som viste at heste som var blevet opereret eller havde haft en skade som selv kunne hele over tid, kunne få op mod tre gange hurtigere restitution.
Så det kan være at Lasota Energy HorsePower kan hjælpe din hest, og under alle omstændigheder, vil den have en lang række andre positive egenskab

De holder op til 1 år og de bliver “fedtede” og plastikagtige når de negative ioner er opbrugt. Man oplever derfor også at effekten aftager.